Aukce pozemků

Stavební parcely

Prodej stavebních parcel

Prodej se uskuteční formou aukce ve dvou kolech. V říjnu 2023 dojde k prodeji pěti (v situačním nákresu jsou označeny čísly 5 až 15) z celkových jedenácti pozemků. Zbývajících šest pozemků bude prodáno ve druhém kole v roce 2025.

Základní cena pozemku v prvním kole za 1 m2 je 4 500 Kč (včetně DPH). Rozhodujícím kritériem pro výběr nejvhodnějších nabídek a stanovení jejich pořadí je výše kupní ceny, kterou zájemce nabídne. Podle pořadí si budou moci zájemci postupně vybrat z nabízených pozemků podle vlastních preferencí.

Termín podávání nabídek je od 1. do 31. října 2023. Nabídky se podávají písemně osobním předáním v sídle společnosti V-STAV v Hrotovicích na adrese Dražka 624.

Podrobný popis průběhu aukce a podmínek Vám zašleme na základě vyplnění kontaktního formuláře.